بخشنامه ۱۳۰/۴۳۱۹ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱(شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی)

بخشنامه ۱۳۰/۴۳۱۹ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱(شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی)

بخشنامه ۱۳۰/۴۳۱۹ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱(شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی)

صدور یا تمدید کارت بازرگانی منوط به گواهی مالیاتی شد.

مطابق با اعلام سازمان امور مالیاتی، صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ گواهی مالیاتی است و در صورت عدم رعایت آن مسئولیت تضامنی وجود خواهد داشت.

 

شاخه مطلب
 


اخبار سایت |نظرات غير فعال است |